Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 12 của truyền hình Thông tấn về vai trò KHCN trong Tam nông
2019-04-16 12:26:42 27
Trong tạp chí này có những nội dung chính sau: - Nghị định 115 mở ra cơ hội mới cho các tổ chức KHCN hoạt động tự chủ, độc ...