VTC14 | Các nhà khoa học khảo sát hiện trạng sạt lở ở Lai Châu
2019-04-16 14:20:33 16
VTC14 | Sau trận lũ quét và sạt lở mang tính lịch sử ở Lai Châu, các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Viện Khoa học địa chất và ...