VNTIS Vinh Dự Được Nhận Giải Thưởng "Doanh Nghiệp Vì Môi Trường Xanh Và Phát Triển Bền Vững"
2019-04-16 21:47:33 11
Sáng ngày 12/09/2018 tại nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, "Viện Nghiên Cứu Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ" & "Liên Hiệp Khoa Học Doanh ...