Học sinh lớp 4 nói tiếng Anh như gió về chủ đề khoa học thường thức - Trường Quốc tế Nhật Bản
2019-04-16 22:10:48 19
Sáng 2/11, học sinh lớp 4 – Hệ CIP, Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) đã có buổi thuyết trình bằng tiếng Anh môn Viễn cảnh toàn ...