KỶ NIỆM QUÂN SỰ ĐỜI SINH VIÊN | ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
2019-04-16 23:45:21 6
Khóa học Quốc Phòng An ninh hay còn goi đi học quân sự mà mỗi sinh viên đều trãi qua, ở khu quân sự này ta có rất nhiều trải ...