HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “RỦI RO TỪ THIẾT BỊ Y TẾ & AN TOÀN NGƯỜI BỆNH”
2019-04-16 17:35:29 19
Nhằm triển khai kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ II (2017 – 2022), đẩy mạnh công tác tổ chức tập huấn, đào cho các BS Hội ...