Nông trại xanh bền vững sử dụng phân trùn quế trồng dưa lưới tại Cần Thơ
2019-04-17 07:00:43 12
Nông trại xanh bền vững sử dụng phân trùn quế trồng dưa lưới tại Cần Thơ. Phân trùn quế, trun quế giống, Bò giống Anh Hai Ngôn ...