Ước mơ một nông trại sản phẩm sạch của du học sinh Mỹ | Khởi nghiệp Xanh
2019-04-17 07:00:46 22
Sau một thời gian tự mày mò, tìm hiểu về các giống chuối, anh Lê Bình Nguyên – một cựu du học sinh trở về từ Mĩ đã quyết định ...