Sen tắm TMGG40J TOTO nội địa Nhật - Thiết bị phòng tắm | Kaku.vn
2019-04-17 18:56:05 16
TMGG40J là sen cho phòng tắm thương hiệu TOTO sản phẩm nội địa nhật bản. Sen có chiều dài vòi cả bồn 170mm, tay gạt nhiệt ...