[RMIT WANNABE] Tập 4 - Ngành Truyền Thông (Bachelor of Communication)
2019-04-18 08:10:38 6
Linh có 1 ngày trải nghiệm làm sinh viên truyền thông chuyên nghiệp tại RMIT qua thử thách làm 1 TVC ngắn trong vòng 6 tiếng ...