( TRỰC TUYẾN ) Ngày Quốc tế BỆNH NHÂN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC - Mừng Lễ Quan Thầy CARITAS XUÂN LỘC
2019-04-18 05:28:00 15
Lúc 09h00' ngày 09/03/2019 - tại Giáo Xứ Lai Ổn ( Giáo Phận Xuân Lộc ) Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Thăm Hỏi và Dâng ...