Xuân Lộc 1975: Những ngày hoang mang
2019-04-18 05:28:03 24
Đánh dấu trận Xuân Lộc tháng Tư năm 1975, BBC giới thiệu lại một phóng sự thời bấy giờ. Dòng người di tản bỏ chạy dọc ...