Tuyển kỹ sư cơ khí, cơ điện tử, tự động hóa đi nhật tháng 4/2019
2019-04-18 13:05:33 19
ĐƠN HÀNG TUYỂN 15 KỸ SƯ ĐI LÀM VIÊC TẠI NHẬT LƯƠNG CƠ BẢN: 1200 YÊN/H ...