Cha mẹ không có di chúc, tài sản có phải chia đều cho các con?
2019-04-18 17:41:35 35
Căn nhà mặt phố của ông ngoại, dù không có di chúc, nhưng các con đều ngầm hiểu nếu bán thì phải chia đều. Mẹ tôi sinh ra ...