Cá song đỏ tại hải sản biển đông Hà Nội
2019-04-18 10:50:30 14
ĐÀN CÁ SONG ĐỎ CÓ 1 không 2 TẠI HÀ NỘI. Biển Đông luôn có cá lớn nhiều loại từ 5kg đến 75kg 1 con để phục vụ các bạn !