KỶ NIỆM CHỤP HÌNH NGOẠI CẢNH
2019-04-18 11:40:25 11
Ê kip chụp hình ngoại cảnh gồm: 3 tay máy Đặng Minh Tùng, Minh Tuấn và Tấn Phát cùng các model: Kim Duy Bình, Võ Minh ...