CTU | Khoa CNTT & TT - Ngành Công nghệ thông tin CLC
2019-04-19 02:20:46 9
Phỏng vấn sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Thực hiện clip bởi: CTV Báo Sinh viên Việt Nam [Chương trình ...