THẦY HOÀNG QUỐC KỲ ( XÓM 8 THỌ TRƯỜNG THỌ XUÂN THANH HÓA ) - CHỮA BẠI LIỆT 12 NĂM
2019-04-19 06:10:27 6
Bác bị bại liệt 12 năm đã được Thầy HOÀNG QUỐC KỲ ở xóm 8 thọ trường - THANH HÓA chữa trị.