Thiếu nữ Thanh Hóa hát mộc bài về Thanh Hóa giữa lòng thủ đô Hà Nội
2019-04-19 06:10:27 7
Bài hát được 2 thiếu nữ xứ thanh hát bo trên ô tô đi giữa lòng Hà Nội và thắp hương đền thờ Lê Lợi người anh hùng dân tộc sinh ...