Cờ úp siêu kinh điển - Trần Hữu Bình (Thanh Hóa) nhượng tiên Nguyễn Anh Mẫn (Đà Nẵng)
2019-04-19 06:10:28 7
Cờ úp siêu kinh điển - Trần Hữu Bình (Thanh Hóa) nhượng tiên Nguyễn Anh Mẫn (Đà Nẵng). Cờ úp bắt đầu được biết đến nhiều ...