Không Ngờ Người Siêu Giàu Lại Ở Những Quốc Gia Này!
2019-04-18 23:52:37 23
Xin chào các bạn! Theo nghiên cứu của Oxfam và Credit Suise, 1% người siêu giàu đang nắm giữ 80% tổng số tài sản trên toàn ...