Việt Nam, một quốc gia sắp vỡ nợ?
2019-04-19 00:20:33 16
ktct Khi nào Việt Nam tuyên bố vỡ nợ? -~-~~-~~~-~~-~- Please watch: "Trần Nhật Phong phản ứng sao khi bị tỷ phú Hoàng Kiều ...