Vạch trần đường dây buôn lậu đông dược xuyên quốc gia (kỳ 3): Ai đã "thông quan" cho hàng lậu?
2019-04-19 07:45:54 5
Với những hình ảnh này, có lẽ Cơ quan chức năng có trách nhiệm tỉnh Lạng Sơn đang phải đi tìm câu trả lời "ai sẽ là người chịu ...