Công cụ xưng bá của Đế quốc Mỹ là đây
2019-04-19 01:28:26 13
Câu hỏi đầu tiên mà các tổng thống Mỹ thường hỏi giới tướng lĩnh khi có chuyện là "tàu sân bay của chúng ta đang ở đâu?".