TT Hoa Kỳ Donald Trump: "Mỹ sẽ không bao giờ là quốc gia Xã hội Chủ nghĩa!"
2019-04-19 01:28:26 15
Ngay sau thông báo chọn Việt Nam là địa điểm trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Hàn, Tổng thống Mỹ Donald Trump ...