Vai trò của đồng đô la Mỹ đối với nền kinh tế toàn cầu là gì?
2019-04-19 01:28:27 62
Trong hàng trăm năm nay đô la Mỹ luôn là dồng tiền giao dịch nhiều nhất trên thế giới. hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu sư ...