Giới thiệu về đất nước Ả Rập Xê Út
2019-04-19 08:30:41 19
Ả Rập Saudi – còn gọi là Ả-rập Xê-út hay A-rập Xê-út – có tên chính thức là Vương quốc Ả Rập Saudi, là quốc gia lớn nhất trên ...