(VTC14)_Điểm danh “15 cơ quan không bảo vệ nổi trẻ em” khi bị xâm hại
2019-04-19 01:41:42 29
(VTC14) -Theo “Luật trẻ em 2016” thì đúng là trẻ có tới 15 cơ quan, tổ chức để bảo vệ với các cấp độ khác nhau từ phòng ngừa, ...