Tuyển bảo vệ tại Hà Nội - Ca 8 tiếng, làm 6 ngày / tuần - Lương 26 triệu / tháng - Quá khủng!
2019-04-19 02:20:38 28
Tuyển bảo vệ tại Hà Nội - Ca 8 tiếng, làm 6 ngày / tuần - Lương 26 triệu / tháng - Quá khủng! Yêu cầu cao 1,8 m trở lên, Tuổi từ 22 ...