Phần 2 - Cậu bé bán rong đổi đời nhờ giỏi ngoại ngữ
2019-04-19 09:45:26 9
Phần 1 - Cậu bé bán rong gây bão mạng xã hội: https://www.youtube.com/watch?v=53sGKX5X7vc&t=4s Cậu bé Campuchia nói ...