TIẾNG ANH GIAO TIẾP - CHÀO HỎI BẰNG TIẾNG ANH - HELLO COFFEE BÀI 2[PHẦN 1]
2019-04-19 09:45:27 16
Thông thường khi học tiếng Anh giao tiếp chúng ta thường dùng "hello", "hi", "good morning", ... để chào hỏi người khác.