Cuộc chiến tranh 6 ngày - Israel vs khối Ả Rập (1967)
2019-04-19 11:25:38 17
Một cuộc chiến không cân sức giữa Israel nhỏ bé dân số hơn vài triệu người, đối đầu với một liên minh Ả rập dân số hàng trăm ...