Phép lạ Trận đánh chiếm Đồi Golan Heights of Syria của Do Thái
2019-04-19 11:25:39 10
Nhắc đến Do Thái -một quốc gia trẻ thành lập vào năm 1948, - the Six day war - của Do Thái vào ngày 5-10 tháng 6 năm 1967, ...