Tin vui lớn Israel cho không Việt Nam số lượng lớn máy bay Kfir Trung Quốc cay cú không làm gì được
2019-04-19 11:25:39 10
Tin vui lớn cho không quân Việt Nam, Israel cho không lượng lớn máy bay Kfir mạnh ngang máy bay thế hẹ 4 của Trung Quốc. Tin ...