VTC14_Thế giới 7 ngày_ Xung đột Israel- Palestine: Cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết
2019-04-19 11:35:39 8
(Truyền hình VTC14) - Hàng thế kỷ đã trôi qua, nhân loại vẫn phải chứng kiến sự tranh chấp rất nguy hiểm tại Trung Đông mà ...