Phải đọc chuẩn 25 loại trái cây này bằng tiếng Anh
2019-04-19 11:55:23 13
25 loại trái cây bằng tiếng Anh cơ bản phải đọc cho chuẩn: -Apple: Trái táo -Avocado: Trái bơ -Banana: Trái chuối -Cherry: Trái ...