10 quốc gia có diện tích nhỏ nhất
2019-04-19 06:31:10 14
Danh sách 10 quốc gia có diện tích nhỏ nhất (chỉ bao gồm các quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận hợp pháp) 10. Malta 9.