Ajinomoto Việt Nam nỗ lực bảo vệ môi trường & đóng góp vào các hoạt động xã hội
2019-04-19 16:00:31 32
Ajinomoto luôn nỗ lực để phát triển bền vững giữa sản xuất sản phẩm và bảo vệ môi trường. Việc áp dụng tiến bộ công nghệ ...