Mỹ cấp thêm 30,000 visa cho người lao động nước ngoài đến làm việc
2019-04-19 09:00:41 21
-Thống Đốc California muốn khác TT Trump trong chuyến công du đầu tiên-Mỹ cấp thêm 30,000 visa cho người lao động nước ngoài ...