Làm thẻ cư trú PERMESSO DI SOGGIORNO ở ROME như thế nào? Du học sinh Ý
2019-04-19 10:25:42 20
Quy trình làm thẻ được mình tổng kết ở cuối video. Chúc các bạn làm thẻ thuận lợi. Tổng số tiền các bạn phải trả để có được thẻ ...