Thủ tướng Bhutan phát biểu tại hội nghị chống biến đổi khí hậu
2019-04-19 18:50:39 7
Bhutan - quốc gia hạnh nhất thế giới có một thủ tưởng thật tuyệt vời. Bài phát biểu tuyệt vời của Thủ tướng Bhutan về Chương ...