Tìm hiểu Redux là gì qua các ví dụ - Phần 1
2019-04-19 19:30:28 12
Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức sử dụng Redux và các khái niệm cơ bản như Actions, Reducers và Store trong ...