Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Phiên họp Hội đồng Chính sách KH&CN
2019-04-19 16:25:19 19
Ngày 22/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự Phiên họp toàn thể lần thứ nhất Hội đồng ...