Hợp tác nghiên cứu và đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ
2019-04-19 16:25:19 20
Chiều 15/2, Sở Khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm về “Hợp tác nghiên cứu và đề xuất xây dựng cơ chế ...