[Hóa Học cơ bản] cách gọi tên các hợp chất vô cơ
2019-04-19 23:45:27 12
video hướng dẫn cách gọi tên các hợp chất vô cơ thường gặp. giúp ích cho học sinh lớp 8 và học sinh mất gốc.