TNQTNQ - Quyền Trẻ Em
2019-04-19 17:55:46 17
Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền - TNQTNQ Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi lạm dụng, bỏ bê, khai thác và phân biệt đối xử.