Hướng dẫn cơ bản PUBG cho người mới chơi - Tập 1 : Làm quen giao diện
2019-04-20 03:21:00 12
Đây là video cung cấp nội dung, thông tin cơ bản, những bước đầu tiên cho người mới chơi PUBG bởi Win.D Fanpage: ...