Tập 1: Matinovsky Gambit - Bẫy khai cuộc "thắng nhanh" trong Cờ vua
2019-04-20 03:55:38 55
Bẫy khai cuộc "thắng nhanh" trong cờ vua - Matinovsky Gambit Một trong những khai cuộc hay và dễ học để chiến thắng nhanh ...