Khách sạn Vũng Tàu Tháng Mười - iVIVU.com
2019-04-20 00:41:22 16
Link khách sạn: http://www.ivivu.com/vi/hotels/thang-muoi-hotel-W197296/ Tiện nghi và dịch vụ tại khách sạn: Nhà hàng 300 và ...