Khách sạn bán
2019-04-20 07:45:25 11
Cần bán Nhà Nghỉ bải sau Tp. Vũng Tàu. 3 phút đi bộ ra biển. KS ( còn như mới và đẹp) 15 phòng ( Đơn , đôi , và phòng tập thể 3 ...